Pages

Wednesday, 16 October 2013

Bunga Kertas - Pemangkasan 1 (Keperluan & Jenis Pemangkasan)

Keperluan Pemangkasan:
Pemangkasan adalah sangat penting dalam penaman bunga kertas.  Dengan pemangkasan kita boleh membentuk pokok sama ada untuk dijadikan tanaman berpasu biasa, tanaman pasu bergantung atau berbentuk pokok.  


Jenis Pemangkasan:
Pada asasnya 2 amalan dilaku dalam penanaman bunga kertas.  Amalan tersebut adalah pemangkasan ringan (soft pruning) dan pemangkasan berat (hard pruning).
  • Pemangkasan ringan (soft pitch) Pemangkasan ringan dilakukan dengan memotong pucuk muda untuk mengalakkan pertumbuhan cabang sisi baru dengan banyak.  Pada kebiasaannya 2-3 pucuk muda akan terbentuk dibawah setiap keratan yang dibuat.

  • Pemangkasan berat (hard pruning) - Pemangkasan berat dilakukan dengan memotong sebahagian besar dahan dalam usaha untuk mengawal pertumbuhan yang tidak diperlukan.  Amalan ini juga digunakan untuk membentuk pokok mengikut apa yang dikehendaki.  


No comments:

Post a Comment